HUMAN TOUCH WEIMARANERS

Skúšky / Hunting tests

Jesenné skúšky stavačov JSS (Autumn exam)
31.08.2013, Hronský Beňadik
KCHWS, Klub chovateľov weimarských stavačov
I. cena, 226 bodov / 248 bodov (I. merit, 226 points / 248 points)

Špeciálne skúšky z vodnej práce ŠSVP (Special water exam)
01.09.2013, Hronský Beňadik
KCHWS, Klub chovateľov weimarských stavačov
I. cena, 102 bodov / 108 bodov (I. merit, 102 points / 108 points)
TOPlist