Skúšky / Hunting tests

Jesenné skúšky stavačov JSS (Autumn exam)
31.08.2013, Hronský Beňadik
Klub chovateľov weimarských stavačov
I. cena 236 bodov / 248 bodov (I. merit, 236 points / 248 points)

Špeciálne skúšky z vodnej práce ŠSVP (Special water exam)
01.09.2013, Hronský Beňadik
Klub chovateľov weimarských stavačov
I. cena, 87 bodov / 108 bodov (I. merit, 87 points / 108 points)