Výstavy / Shows

Výstavy:

3.12.2016, CACIB Nitra, mladší dorast/minnor puppy, veľmi nádejný 1/very promissing 1

1.4.2017, CACIB Bratislava, mladých/juniuor, výborný 1/excellent 1

2.4.2017, CACIB Bratislava, mladých/junior, výborný 4/excellent 4

21.5.2017, klubová výstava Vlčkovce/club show Vlčkovce, mladých/junior, výborný 1/excellent 1, klubový víťaz mladých/junior club winner

2.6.2017, CACIB Nitra, mladých/junior, výborný 1/excellent 1

3.6.2017, CACIB Nitra, mladých/junior, výborný 1/excellent 1, BOJ, BOB

4.6.2017, CACIB Nitra, mladých/junior, výborný 1/excellent 1, BOJ, BOB

9.12.2017, CACIB Nitra, pracovná/working, výborný 1/excellent 1, CAC, CACIB, BOS

3.2.2018, CACIB Brno, pracovná/working, výborný 1/excellent 1, CAC, rec.CACIB

4.2.2018, CACIB Brno, pracovná/working, výborný 2/excellent 2, rec.CAC

10.2.2018, CACIB Nitra, pracovná/working, výborný 2/excellent 2, res.CAC

11.2.2018, CACIB Nitra, pracovná/working, výborný 1/excellent 1,CAC

7.4.2018, CACIB Nitra, šampionov/Champion, výborný 1/excellent 1, CAC, CACIB, BOB

8.4.2018, CACIB Nitra, šampionov/Champion, výborný 1/excellent 1, CAC, CACIB, BOB

27.5.2018, klubová výstava Sládkovičovo, šampionov/Champion, výborný 1/excellent 1, CAC, klubový víťaz/club winner

19.10.2018, CACIB Komárom, Maďarsko, otvorená/open class, výborný 1/excellent 1, resCAC

21.10.2018, CACIB Komárom, Maďarsko, otvorená/open class, výborný 1/excellent 1, CAC

2.2.2019, CACIB Brno, pracovná/working class, výborný 2/excellent 2, resCAC

3.2.2019, CACIB Brno, pracovná/working class, výborný 2/excellent 2, resCAC

26.5.2019, klubová výstava Sládkovičovo (club show), šampiónov/champion class, výborný 1/excellent 1, CAC, BOB, klubový víťaz(club winner), BISS

4.10.2019, Komárom CACIB, otvorená/open class, výborný 1/excellent 1, CAC, CACIB, BOS

6.10.2019, Komárom CACIB, pracovná/working class, výborný 1/excellent 1, CAC