Vrh A / Litter A

Krytie prebehlo bez problémov 20.2.2014, 21.2.2014.

Tehotenstvo potvrdené 24.3.2014.

Šteniatka by sa mali narodiť približne 24.4.2014. Moc sa tešíme:-)

Šteniatka sa narodili 24.4.2014 v pomere 6 chlapcov a 3 dievčatá.
(Puppies were born 24.4.2014, 6 boys and 3 girls)

 
Všetky šteniatka sú už vo svojich nových domovoch (All puppies are in their new homes)