Výstavy / Shows

Nitra CACIB 19.-20.11.2011, dorast (puppy), veľmi nádejná (very promising)

Nitra CACIB 19.-20.11.2011, dorast (puppy), veľmi nádejná (very promising)

Trenčín CACIB 28.01.2012, trieda mladých (youth), výborná 2 / 5 (excellent 2 / 5)

Banská Bystrica 06.05.2012, trieda mladých (youth), výborná 1 / 6 (excellent 1 / 6), CAJC

Bratislava CACIB 12.05.2012, trieda mladých (youth), výborná 1 / 5 (excellent 1 / 5), CAJC

Bratislava CACIB 13.05.2012, trieda mladých (youth), výborná 4 / 5 (excellent 4 / 5)

Radošovce, klubová výstava (club show) 27.05.2012, medzitrieda (intermediate), výborná 2 / 3 (excellent 2 / 3), resCAC

Senec CAC, 08.06.2012, trieda otvorená (open class), výborná 1 / 2 (Excellent 1 / 2), CAC, dokončený junior šampion Slovenska (finished junior champion of Slovakia)

Bratislava CACIB, 18.8.2012, trieda otvorená (open class), výborná 1 / 2 (Excellent 1 / 2), CAC

Bratislava CACIB 19.8.2012, trieda otvorená (open class), výborná 1 / 2 (Excellent 1 / 2), CAC, CACIB, BOB, BIG 1

Brno CACIB, 2.2.2013, medzitrieda (intermediate), výborná 1 / 6 (Excellent 1 / 6), CAC, CACIB, BOB, BIG 5

Brno CACIB, 3.2.2013, medzitrieda (intermediate), výborná 3 / 6 (Excellent 3 / 6)

Pápa CAC, Maďarsko (Hungary), 6.4.2013, trieda otvorená (open class), výborná 1 (Excellent 1), CAC, BOB

Špeciálna vyśtava Bechyně, CZ, trieda otvorená (open class), výborná 1 / 19 (Excellent 1 / 19), CAC

WDS

Senec CAC, 31.5.2013, trieda otvorená (open class), výborná 1 / 3 (Excellent 1 / 3), CAC, BOB, BIG 1, BIS 3

Nitra CACIB, 1.6.2013, trieda otvorená (open class), výborná 1 (Excellent 1), CAC, CACIB, BOB, BIG 2, dokončený Slovenský šampión krásy (finished Slovakian Champion)

Nitra CACIB, 2.6.2013, trieda otvorená (open class), výborná 1 (Excellent 1), CAC, CACIB, BOS

Szombathely CACIB, Maďarsko (Hungary), 14.7.2013, trieda otvorená (open class), výborná 1 (Excellent 1), CAC, CACIB, BOB, BIG 3

Bratislava CACIB, 17.8.2013, trieda šampionov (champion class), výborná 1 / 3 (excellent 1 / 3), CAC, CACIB, BOB, BIG 2

Bratislava CACIB, 18.8.2013, trieda šampionov (champion class), výborná 1 / 3 (excellent 1 / 3), CAC, CACIB, BOB

Bratislava CACIB, 26.10.2013, trieda šampionov (champion class), výborná 1 / 2 (excellent 1 / 2), CAC, CACIB, BOB, BIG 3, dokončený slovenský Grandšampion, interšampion, C.I.E, C.I.B.(finished Slovakian Grandchampion, Interchampion C.I.E., C.I.B.)

Bratislava CACIB, 27.10.2013, trieda šampionov (champion class), výborná 1 (excellent 1), CAC, CACIB, BOB, BIG 1

Brno CAC, 4.1.2014, trieda pracovná (working class), výborná 3 / 5 (excellent 3 / 5)

Malacky, oblastná výstava, 23.8.2014, oblastný víťaz

Brno EDS, 26.10.2014, trieda pracovná (working class), výborná 2 / 5 res.CAC (excellent 2 / 5 res.CAC)

Dunajský Klátov, špeciálna výstava stavačov, 17.5.2015, výborná 1 (excellent 1), CAC, víťaz špeciálnej výstavy (winner of special show)

Brno, 27.6.2015, trieda šampionov, výborná 1 (excellent 1), CAC, CACIB, BOB, BIG4, dokončený šampion Českej republiky

Szombathely CACIB, 12.7.2015, trieda pracovná, výborná 1 (excellent 1), CAC, CACIB, BOS, dokončený šampion Maďarskej republiky

Červený kameň, klubová výstava, výborná 1 (excellent 1), CAC

Nitra CACIB, šampion šampionov, výborna 2 (excellent 2), resCAC