Výstavy / Shows

Bratislava CACIB, 4.10.2014, trieda mladší dorast (minor puppy), veľmi nádejná 1

Bratislava CACIB, 5.10.2014, trieda mladší dorast (minor puppy), veľmi nádejná 1

Dunajský Klátov, špeciálna výstava stavačov, trieda mladých (junior class), výborná 1 / 5 (excellent 1 / 5), CAJC, JBOB, BOB, JBIS, BIS 3.

Nitra CACIB, 5.6.2015, trieda mladých (junior class), výborná 1 / 3 (excellent 1 / 3), CAJC, JBOB.

Nitra CACIB, 7.6.2015, trieda mladých (junior class), výborná 1 / 3 (excellent 1 / 3), CAJC, JBOB, JBIG, dokončený junior šampion Slovenska (finished junior champion of Slovakia).
.
Bratislava CACIB, 22.8.2015, trieda stredná ( class), výborná 1 / 3 (excellent 1/ 3), CAC, resCACIB.

Bratislava CACIB, 23.8.2015, trieda stredná ( class), výborná 1 / 3 (excellent 1 / 3) CAC, resCACIB.

Červený Kameň, klubová výstava, 20.9.2015, trieda otvorená (open class), výborná 1 / 6 (excellent 1 / 6), CAC.

Nitra CACIB, 16.1.2016, trieda stredná ( class), výborná 1 / 3 (excellent 1 / 3), CAC.

Nitra CACIB, 17.1.2016, trieda stredná (intermediate class), výborná 1 / 3, CAC, resCACIB, dokončený šampion krásy SK (finished champion of Slovakia).

Dunajská Lužná, klubová výstava, 22.5.2016, trieda šampionov (champion class), výborná 1 (excellent 1), CAC.

Bratislava CACIB, 5.11.2016, trieda šampionov (champion class), výborná 1 (excellent 1), CAC.

Bratislava CACIB, 6.11.2016, trieda šampionov (champion class), výborná 1 (excellent 1), CAC, CACIB, BOB, dokončený grandšampion SK (finished grand champion of Slovakia).

Nitra CACIB, 3.12.2016, trieda šampionov (champion class), výborná 3 (excellent 3).

Nitra CACIB, 4.12.2016, trieda šampionov (champion class), výborná 2 (excellent 2).